راهنمایی ومشاوره

"همانابایادخدا دلها آرام می گیرد"

چهل اصل شادي بخش

چهل اصل شادي بخش

1 ـ شادي خود را به هيچ چيز و هيچ کس وابسته نکن تا هميشه از آن برخوردار باشي .
2 ـ انتظار نداشته باش هميشه آنچه در اطرافت اتفاق مي افتد ، مطابق ميل و خواسته ات باشد .
3 ـ هنگام عصبانيت هيچ تصميمي نگير .
4 ـ از سختي ها و مشکلات زندگي استقبال کن و با غلبه بر آنها به خود پاداش بده .
5 ـ اجازه نده اتفاقات ناخوشايند ، روحيه ات را خراب کند .
6 ـ با بحث هاي بي نتيجه ، انرژي خود را هدر نده .
7 ـ انتظار نداشته باش با منفي نگري ، جسمي سالم داشته باشي .
8 ـ از هيچ کس و هيچ چيز توقع نداشته باش .
9 ـ تا با خود مهربان نباشي ، نمي تواني مهر بورزي .
10 ـ قبل از مطمئن شدن ، در مورد چيزي قضاوت نکن .

11 ـ به تفسير و تعبير کارهاي ديگران نپرداز .
12 ـ هر کاري را با علاقه ، اشتياق و تمرکز انجام بده .
13 ـ زندگي خود را هدفمند کن و براي رسيدن به اهدافت تلاش کن .
14 ـ چيزهايي را که دوست داري ، به ديگران ببخش .
15 ـ قلبت را از نفرت خالي کن تا خوشبختي در آن لانه کند .
16 ـ براي انجام کارهاي مورد علاقه ات ، زياد به نظرات ديگران اهميت نده .
17 ـ در تصميم خود تاخير مينداز .
18 ـ هنگام عصبانيت نفس عميق بکش و تا ده بشمار .
19 ـ با ديگران طوري رفتار کن که دوست داري با خودت رفتار شود .
20 ـ به هيچ کس اميد نداشته باش جز خدا .

21 ـ بر جسم و روح خود مسلط باش .
22 ـ براي اينکه شاد باشي ، بايد شادي آفرين باشي .
23 ـ در زندگي به جاي شناور بودن ، شناگر باش .
24 ـ اندوه روز نيامده را بر روز آمده ات نيفزا .
25 ـ هرگز سعي نکن به ديگران بقبولاني که حرفت درست است .
26 ـ قبل از انجام کاري يا گفتن چيزي ، به ضرورت آن بينديش .
27 ـ بي احترامي ديگران را با بي اعتنايي جواب بده .
28 ـ به جاي بيزاري از انسان ها ، از رفتار بد آنها متنفر باش .
29 ـ بگذار ديگران از تو به عنوان فردي آرام و خوشرو ياد کنند .
30 ـ يگانه داروي آرام بخش روح ، ياد خداست .
31 ـ خود را از اسارت زنجيرهاي بدبيني ، منفي نگري و نااميدي آزاد کن .
32 ـ به خاطر اشتباهات گذشته ، خود را سرزنش نکن .
33 ـ به ديگران کمک کن آنچه را که مي خواهند ، به دست آورند .
34 ـ در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنا کن .
35 ـ باش رايط زندگي سازگار باش .
36 ـ هنگام از دست دادن ناراحت نشو ، وقتي هم چيزي به دست آوردي خوشحال نباش .
37 ـ در مقابل خواسته ها و گفتار ديگران انعطاف پذير باش و نخواه که حرف ، حرف خودت باشد .
38 ـ براي کشف حقايق ، زياد تفکر کن ، به خصوص جهان آفرينش .
39 ـ به قدر توان تلاش کن و نتيجه را به خدا واگذار کن .
40 ـ هرگز خودت را با ديگران مقايسه نکن ، چرا که تو چيزهايي داري که ديگران در حسرت آنها هستند .


منبع:مجله خدايا کمکم کن،شماره 6

برگرفته از:اینترنت
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 0:30  توسط م.رسایی  |